logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ผู้ชนะประกวดราคา

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง
  1 กุมภาพันธ์ 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้ออะไหล่เครื่องนับคัดแยกเหรียญกษาปณ์ ยี่ห้อ Scan Coin รุ่น ICP Active 9 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  8 สิงหาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยกไฟฟ้า ขนาด ๒.๕ ตัน จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  8 สิงหาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมจักรเย็บปากถุงเหรียญ ยี่ห้อ NEWLONG รุ่น NP-7A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  25 กรกฎาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ปฏิบัติงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  8 กรกฎาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ใช้งานประจำส่วนจัดการเหรียญกษาปณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  18 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องคัดแยกเหรียญกษาปณ์ รุ่น ICP Active9 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ปฏิบัติงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องบรรจุเหรียญอัตโนมัติ รุ่น AB180 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  19 เมษายน 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP M453U โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  21 กุมภาพันธ์ 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องคัดแยกเหรียญกษาปณ์ รุ่น ICP Active9 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  22 กุมภาพันธ์ 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมแซมและเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ ใช้งานประจำส่วนจัดการเหรียญกษาปณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  15 กุมภาพันธ์ 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อด้ายสำหรับเย็บปากถุงบรรจุเหรียญใยสังเคราะห์ จำนวน 100 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4 กุมภาพันธ์ 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศใช้งานประจำส่วนจัดการเหรียญกษาปณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2 กุมภาพันธ์ 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องนับเหรียญกษาปณ์ รุ่น UMC-360 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  19 มกราคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4 มกราคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4 มกราคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นค-4558 นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  7 มกราคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องคัดแยกเหรียญกษาปณ์ รุ่น ICP Active9 จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  20 ธันวาคม 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อด้ายสำหรับเย็บปากถุงบรรจุเหรียญใยสังเคราะห์ จำนวน 50 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  23 พฤศจิกายน 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสแกนเนอร์ ขนาด A3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4 มีนาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ-1049 นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14 มกราคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างตรวจสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กอ - 1113 นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  22 ธันวาคม 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนโถสุขภัณฑ์ห้องน้ำชาย(ส่วนบริหารทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  22 ธันวาคม 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด เพื่อใช้งานในส่วนจัดการที่ราชพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  8 ธันวาคม 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  17 ธันวาคม 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์และศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์นครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28 กันยายน 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์และศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์นครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28 กันยายน 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลสนามหญ้าและต้นไม้บริเวณสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์และศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์นครสวรรค์ รวมถึงบ้านพักข้าราชการสำนักงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28 กันยายน 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้งานในราชการประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2565โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28 กันยายน 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ จำนวน 6 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  21 ตุลาคม 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างตรวจสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ-1049 นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  19 ตุลาคม 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องนับเหรียญกษาปณ์ ความเร็วสูง จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  6 มีนาคม 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ (e-bidding)
  29 มกราคม 2562