logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ผู้ชนะประกวดราคา

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสแกนเนอร์ ขนาด A3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4 มีนาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ-1049 นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14 มกราคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนโถสุขภัณฑ์ห้องน้ำชาย(ส่วนบริหารทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  22 ธันวาคม 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างตรวจสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กอ - 1113 นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  22 ธันวาคม 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  17 ธันวาคม 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด เพื่อใช้งานในส่วนจัดการที่ราชพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  8 ธันวาคม 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ จำนวน 6 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  21 ตุลาคม 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างตรวจสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ-1049 นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  19 ตุลาคม 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้งานในราชการประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2565โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28 กันยายน 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลสนามหญ้าและต้นไม้บริเวณสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์และศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์นครสวรรค์ รวมถึงบ้านพักข้าราชการสำนักงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28 กันยายน 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์และศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์นครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28 กันยายน 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์และศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์นครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28 กันยายน 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องนับเหรียญกษาปณ์ ความเร็วสูง จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  6 มีนาคม 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ (e-bidding)
  29 มกราคม 2562