logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ทำเนียบธนารักษ์พื้นที่

 

ทำเนียบผู้บริหาร

นายวิรัช  เกตุนวม

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2563

 

นายวชิระ  บัวมาศ

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2561

 

นางวาสนา  ผุดผ่อง

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2559 ถึง พ.ศ.2560

 

นายอำนาจ  กลิ่นเฟือง

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2558 ถึง พ.ศ.2559

 

 

นายเอกวัฒน์  มานะแก้ว

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2557 ถึง พ.ศ.2558

 

 

นายวิสาล ทาจวง
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2554 ถึง พ.ศ.2557
 
 
นายปรีชา มงคลหัตถี
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2551 ถึง พ.ศ.2554
 
 
นายชาญณัฏฐ์ แก้วมณี
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2546 ถึง พ.ศ.2551
 
 
 
 
 
26 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 3356 ครั้ง