logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

พิธีมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล คทช. ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ "ป่าแม่วงก์ - แม่เป็น" อำเภอแม่เป็น และอำเภอชุนตาบง จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2565 ณ ศาลาประชาคม อำเภอแม่เป็น (ที่ว่าการอำเภอแม่เป็น) พิธีมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ "ป่าแม่วงก์ - แม่เป็น" อำเภอแม่เป็น และอำเภอชุนตาบง จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 217 เล่ม ให้แก่ราษฎร เพื่อให้เป็นตามนโยบาลที่ดินแห่งชาติ (คทช) ในการจัดที่ดินทำกินให้ราษฎรผู้ยากไร้ ไม่มีที่ดินทำกิน เสริมสร้างความมั่นคง สร้างคุณค่า และความเข้าใจในการใช้ประโยชน์ในที่ดิน 

อัลบั้มภาพ

27 เมษายน 2565 | จำนวนเข้าชม 30 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สนง.ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ ลงพื้นที่โครงการธนารักษ์ประชารัฐ ปีงบประมาณ 2565
  18 พฤษภาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 24 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ร่วมแต่งกายผ้าไทย “ธนารักษ์สืบสานศิลป์ ผ้าถิ่นไท...
  29 เมษายน 2565
  จำนวนเข้าชม 158 ครั้ง
 • บริษัท โชติจินกา คอนชัลแตนท์ จำกัด ได้รับมอบหมายจากเทศบาลนครนครสวรรค์ ขอเข้าพบเพ...
  29 เมษายน 2565
  จำนวนเข้าชม 32 ครั้ง