logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 5/2565 เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำ บึงบอระเพ็ดอย่างยั่งยืน ช่วงน้ำแล้งและน้ำหลาก

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น. นายสุรทิน  กรีดำรงศักดิ์ ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 5/2565  เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำ

บึงบอระเพ็ดอย่างยั่งยืน ช่วงน้ำแล้งและน้ำหลาก 

อัลบั้มภาพ

14 พฤศจิกายน 2565 | จำนวนเข้าชม 72 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบ...
  6 ธันวาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 40 ครั้ง
 • นายสุรทิน กรีดำรงศักดิ์ ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ ดำเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติก...
  24 พฤศจิกายน 2565
  จำนวนเข้าชม 86 ครั้ง
 • ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวั...
  21 พฤศจิกายน 2565
  จำนวนเข้าชม 91 ครั้ง