logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 88 ปี โดยจัดกิจกรรมทำบุญและทำความสะอาดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 นายสุรทิน  กรีดำรงศักดิ์ ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 88 ปี โดยจัดกิจกรรมทำบุญและทำความสะอาดปรับปรุงบริเวณโดยรอบสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ เพื่อดำเนินตามนโยบายด้านสาธารณสุข และสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มาขอรับบริการในด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19)

25 พฤษภาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 80 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ.สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี ชั้น...
  วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ.สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี ชั้น 2 ประชุมกลุ่มธนารัก...
  9 ธันวาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดนครสวรรค์...
  เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 นายบดินทร์ เกษมศานติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในกา...
  8 ธันวาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง
 • ประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2567 วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม ...
  7 ธันวาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง