logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 4/2565 เพื่อพิจารณาการขอแก้ไขกฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองนครสวรรค์ พ.ศ. 2554

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. นายสุรทิน  กรีดำรงศักดิ์ ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 4/2565 เพื่อพิจารณาการขอแก้ไขกฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองนครสวรรค์ พ.ศ. 2554 (เฉพาะบริเวณ) ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 301 (ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

อัลบั้มภาพ

21 พฤศจิกายน 2565 | จำนวนเข้าชม 91 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบ...
  6 ธันวาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 40 ครั้ง
 • นายสุรทิน กรีดำรงศักดิ์ ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ ดำเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติก...
  24 พฤศจิกายน 2565
  จำนวนเข้าชม 86 ครั้ง
 • การตรวจสอบสภาพการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคภายในโครงการบ้านธนารักษ์ จังหวัดนครสวรรค...
  14 พฤศจิกายน 2565
  จำนวนเข้าชม 32 ครั้ง