logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ ขอต้อนรับผู้อำนวยการกองบริหารเงินตรา นางวัชรีย์ รวีกานต์ พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและถ่ายทอดนโยบายในการปฏิบัติงานด้านเหรียญกษาปณ์ ณ ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์

          วันที่ 8 กันยายน 2565 นายสุรทิน กรีดำรงศักดิ์ ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ ให้การต้อนรับ นางวัชรีย์   รวีกานต์ ผู้อำนวยการกองบริหารเงินตรา พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและถ่ายทอดนโยบายในการปฏิบัติงานด้านเหรียญกษาปณ์ ณ ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน และรับทราบปัญหาอุปสรรคในการบริการประชาชน  ในการนี้ทางผู้อำนวยการกองได้ทำกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ เชิญผู้ประกอบการมาพบปะพูดคุยเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งได้ชี้แจงทำความเข้าใจทั้งผู้ประกอบการและผู้ให้บริการ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์นครสวรรค์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

9 กันยายน 2565 | จำนวนเข้าชม 161 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ.สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี ชั้น...
  วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ.สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี ชั้น 2 ประชุมกลุ่มธนารัก...
  9 ธันวาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดนครสวรรค์...
  เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 นายบดินทร์ เกษมศานติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในกา...
  8 ธันวาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง
 • ประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2567 วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม ...
  7 ธันวาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง