logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ดร.สุรทิน กรีดำรงศักดิ์ ธนารักษพื้นที่นครสวรรค์ ลงพื้นที่ชี้แจงท่านผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ (นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์) กรณีการดำเนินโครงการธนารักษ์ประชารัฐ และการบริหารจัดการพื้นที่บึงบอระเพ็ด

ดร สุรทิน กรีดำรงศักดิ์ ธนารักษพื้นที่นครสวรรค์ ลงพื้นที่ชี้แจงท่านผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ (นายมนตรี  บุญญาพงษ์พันธ์) กรณีการดำเนินโครงการธนารักษ์ประชารัฐ และการบริหารจัดการพื้นที่บึงบอระเพ็ด จ. นครสววรค์

อัลบั้มภาพ

10 กุมภาพันธ์ 2565 | จำนวนเข้าชม 145 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ.สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี ชั้น...
  วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ.สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี ชั้น 2 ประชุมกลุ่มธนารัก...
  9 ธันวาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดนครสวรรค์...
  เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 นายบดินทร์ เกษมศานติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในกา...
  8 ธันวาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง
 • ประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2567 วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม ...
  7 ธันวาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง