logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานโครงการ "ธนารักษ์ประชารัฐ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

นายสุรทิน กรีดำรงศักดิ์ ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ ลงพื้นที่พร้อมช่างสำรวจ ติดตามผลการปฏิบัติงานโครงการ "ธนารักษ์ประชารัฐ" ประจำปีงบประมาณ 2564  วัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆในระหว่างการปฏิบัติงาน ให้สามารถดำเนินการสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่กำหนด ในท้องที่อำเภอบรรพตพิสัย อำเภอตาคลี อำเภอท่าตะโก อำเภอไพศาลี

อัลบั้มภาพ

2 มิถุนายน 2564 | จำนวนเข้าชม 46 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ.สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี ชั้น...
  วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ.สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี ชั้น 2 ประชุมกลุ่มธนารัก...
  9 ธันวาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดนครสวรรค์...
  เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 นายบดินทร์ เกษมศานติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในกา...
  8 ธันวาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง
 • ประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2567 วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม ...
  7 ธันวาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง