logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นายสุรทิน กรีดำรงศักดิ์ ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ ดำเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินราชพัสดุให้กับผู้จะซื้อที่ราชพัสดุโดยการประมูลขายที่ราชพัสดุที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาล

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายสุรทิน กรีดำรงศักดิ์ ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ ได้ดำเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินราชพัสดุให้กับผู้จะซื้อที่ราชพัสดุ  โดยการประมูลขายที่ราชพัสดุที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาล ผ่านระบบประมูลขายที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ จำนวน ๑ ราย ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขาบรรพตพิสัย

อัลบั้มภาพ

24 พฤศจิกายน 2565 | จำนวนเข้าชม 86 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบ...
  6 ธันวาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 40 ครั้ง
 • ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวั...
  21 พฤศจิกายน 2565
  จำนวนเข้าชม 91 ครั้ง
 • การตรวจสอบสภาพการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคภายในโครงการบ้านธนารักษ์ จังหวัดนครสวรรค...
  14 พฤศจิกายน 2565
  จำนวนเข้าชม 32 ครั้ง