logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ขอต้อนรับ ขอต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ เดินทางมาตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2

        วันที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 10.30 น. นางวิไลรัตน์    อักษรพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ ได้เดินทางมาตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ตามนโยบายและแนวทางของกรมธนารักษ์ โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อมอบนโยบายจากกรมธนารักษ์ และรับทราบผลการปฏิบัติราชการของสำนักงาน รวมถึงออกพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหา พร้อมให้คำแนะนำต่างๆ โดยมีนายวรท พยัคฆ์ขาม ตำแหน่งธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์

1 กรกฎาคม 2566 | จำนวนเข้าชม 44 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ.สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี ชั้น...
  วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ.สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี ชั้น 2 ประชุมกลุ่มธนารัก...
  9 ธันวาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดนครสวรรค์...
  เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 นายบดินทร์ เกษมศานติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในกา...
  8 ธันวาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง
 • ประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2567 วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม ...
  7 ธันวาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง