logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การลงพื้นที่เพื่อจัดทำสัญญาเช่าที่ราชพัสดุตามโครงการธนารักษ์ประชารัฐ ปี 2565 จำนวนประมาณ 84 ราย ในพื้นที่หมู่บ้านตะเคียนทอง ตำบลโพธิ์ประสาท อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นายชรินทร พรหมอริยะสิทธิ์ เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ ลงพื้นที่เพื่อจัดทำสัญญาเช่าที่ราชพัสดุตามโครงการธนารักษ์ประชารัฐ ปี 2565 จำนวนประมาณ 84 ราย ในพื้นที่หมู่บ้านตะเคียนทอง ตำบลโพธิ์ประสาท อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

อัลบั้มภาพ

30 พฤศจิกายน 2564 | จำนวนเข้าชม 83 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ.สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี ชั้น...
  วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ.สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี ชั้น 2 ประชุมกลุ่มธนารัก...
  9 ธันวาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดนครสวรรค์...
  เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 นายบดินทร์ เกษมศานติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในกา...
  8 ธันวาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง
 • ประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2567 วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม ...
  7 ธันวาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง