logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การตรวจสอบสภาพการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคภายในโครงการบ้านธนารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นว. 680 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นายสุรทิน  กรีดำรงศักดิ์ ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ ได้มอบหมายให้ นางฐิติรัตน์  ผิวพรรณ เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศษ ร่วมกับ นายชัยสิทธิ์ ทิพางค์กุล วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ  กองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ กรมธนารักษ์ พร้อมคณะ ดำเนินการตรวจสอบสภาพการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคภายในโครงการบ้านธนารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นว. 680 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อัลบั้มภาพ

14 พฤศจิกายน 2565 | จำนวนเข้าชม 32 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบ...
  6 ธันวาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 40 ครั้ง
 • นายสุรทิน กรีดำรงศักดิ์ ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ ดำเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติก...
  24 พฤศจิกายน 2565
  จำนวนเข้าชม 86 ครั้ง
 • ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวั...
  21 พฤศจิกายน 2565
  จำนวนเข้าชม 91 ครั้ง