logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดงานโครงการ “เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" บริเวณที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นว.339 ณ ลานอควอเรียม

วันที่ 19 มีนาคม 2564 นายสุรทิน กรีดำรงศักดิ์ ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ จัดงานโครงการ “เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ” บริเวณที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นว.339 ณ ลานอควอเรียม (พิพิธภัณฑ์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ) บึงบอระเพ็ด ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งอยู่ในความครอบครองใช้ประโยชน์ในราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ โดยได้มีการจัดประชุมคณะผู้บริหารการคลัง ประจำจังหวัดนครสวรรค์ และในงานมีการออกบูธจำหน่ายสินค้าชุมชน เกษตรอินทรีย์ สินค้าปลอดสารพิษ ไร้สารเคมี สินค้าเพื่อสุขภาพ หรือสินค้าพื้นบ้าน ฯลฯ ประมาณ 20 ร้าน

19 มีนาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 60 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ.สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี ชั้น...
  วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ.สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี ชั้น 2 ประชุมกลุ่มธนารัก...
  9 ธันวาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดนครสวรรค์...
  เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 นายบดินทร์ เกษมศานติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในกา...
  8 ธันวาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง
 • ประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2567 วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม ...
  7 ธันวาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง