logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ ลงพื้นที่เพื่อร่วมชี้แจงและติดตามการดำเนินโครงการบ้านมั่นคง ใน 2 ชุมชน คือชุมชนรณชัย และ ชุมชนเมืองใหม่

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 นายสุรทิน  กรีดำรงศักดิ์ ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ ลงพื้นที่เพื่อร่วมชี้แจงและติดตามการดำเนินโครงการบ้านมั่นคง
ใน 2 ชุมชน คือชุมชนรณชัย และ ชุมชนเมืองใหม่ เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นที่รองรับการอยู่อาศัยของชุมชน และส่งคืนพื้นที่การบุกรุกบริเวณบางส่วนนำมาพัฒนาต่อไป

อัลบั้มภาพ

21 เมษายน 2564 | จำนวนเข้าชม 211 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ.สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี ชั้น...
  วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ.สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี ชั้น 2 ประชุมกลุ่มธนารัก...
  9 ธันวาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดนครสวรรค์...
  เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 นายบดินทร์ เกษมศานติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในกา...
  8 ธันวาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง
 • ประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2567 วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม ...
  7 ธันวาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง