logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ ภายใต้แผนปฏิบัติการเร่งด่วน (ปี63-65) ตามมติคณะรัฐมนตรี

    วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 นายวิรัช เกตุนวม ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทน นารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ ผู้แทนกรมธนารักษ์ พร้อมกับผู้แทนกรมชลประทาน ผู้แทนกรมประมง ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เข้าร่วมรับฟังบรรยายสรุปความก้าวหน้าแผนหลักการพัฒนาและฟื้นฟู บึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ ตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตั้งแต่มติ ครม.ปี 2559 และแผนปฏิบัติการที่ต้องดำเนินการในระยะต่อไป ณ ห้องประชุมปลาเสือพ่นน้ำ บึงบอระเพ็ด และเดินทางไปติดตามความก้าวหน้าจุดขุดลอกฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด

อัลบั้มภาพ

5 สิงหาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 125 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ.สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี ชั้น...
  วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ.สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี ชั้น 2 ประชุมกลุ่มธนารัก...
  9 ธันวาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดนครสวรรค์...
  เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 นายบดินทร์ เกษมศานติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในกา...
  8 ธันวาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง
 • ประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2567 วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม ...
  7 ธันวาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง