logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

บริษัท โชติจินกา คอนชัลแตนท์ จำกัด ได้รับมอบหมายจากเทศบาลนครนครสวรรค์ ขอเข้าพบเพื่อหารือและรับฟังความคิดเห็น โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองนครสวรรค์

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565  นายวีรพล ไทอินทร์ ตัวแทนบริษัท โชติจินดา คอนชัลแตนท์ จำกัด ผู้รับจ้างปรึกษาวางและจัดทำแผนเมืองนครสวรรค์ จากเทศบาลนครนครสวรรค์ เข้าพบ นายสุรทิน กรีดำรงศักดิ์ ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ เพื่อหารือและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินในที่ราชพัสดุ โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองนครสวรรค์

อัลบั้มภาพ

29 เมษายน 2565 | จำนวนเข้าชม 32 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สนง.ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ ลงพื้นที่โครงการธนารักษ์ประชารัฐ ปีงบประมาณ 2565
  18 พฤษภาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 24 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ร่วมแต่งกายผ้าไทย “ธนารักษ์สืบสานศิลป์ ผ้าถิ่นไท...
  29 เมษายน 2565
  จำนวนเข้าชม 158 ครั้ง
 • พิธีมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล คทช. ในพื้นท...
  27 เมษายน 2565
  จำนวนเข้าชม 30 ครั้ง