logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมายที่ราชพัสดุและแนวทางปฏิบัติงานเกี่ยวกับที่ราชพัสดุให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตามภารกิจด้านต่างๆ

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายสุรทิน  กรีดำรงศักดิ์ ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ ให้การต้อนรับ นายทวีชัย  ลิยี่เก และนายวิรัช  เกตุนวม ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ เนื่องในโอกาสมาบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมายที่ราชพัสดุ และแนวทางปฏิบัติงานเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตามภารกิจด้านต่างๆ ของกรมธนารักษ์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์

อัลบั้มภาพ

26 พฤศจิกายน 2564 | จำนวนเข้าชม 34 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ.สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี ชั้น...
  วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ.สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี ชั้น 2 ประชุมกลุ่มธนารัก...
  9 ธันวาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดนครสวรรค์...
  เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 นายบดินทร์ เกษมศานติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในกา...
  8 ธันวาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง
 • ประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2567 วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม ...
  7 ธันวาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง