logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินการสอบสวนให้ทราบถึงผู้มีสิทธิในที่ดิน โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์

     วันที่ 3 มีนาคม 2564 นายสุรทิน กรีดำรงศักดิ์ ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ ได้มอบหมายให้นายประจิตพงศ์ เขียดทอง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินการสอบสวนให้ทราบถึงผู้มีสิทธิในที่ดิน โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอชุมตาบง โดยมีนายอำเภอชุมตาบงเป็นประธาน เพื่อพิจารณาสอบส่วนสิทธิในที่ดิน ตามมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวรคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 เพือเป็นข้อมูลในการกำหนดราคาประเมินที่ดินสำหรับการเวนคืนต่อไป โดยมีฝ่ายจัดหาที่ดิน 4 ส่วนจัดหาที่ดินที่ 3 สำนักกฎหมายและที่ดินกรมชลประทานเป็นฝ่ายเลขานุการฯ

อัลบั้มภาพ

3 มีนาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 62 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ.สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี ชั้น...
  วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ.สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี ชั้น 2 ประชุมกลุ่มธนารัก...
  9 ธันวาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดนครสวรรค์...
  เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 นายบดินทร์ เกษมศานติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในกา...
  8 ธันวาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง
 • ประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2567 วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม ...
  7 ธันวาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง