logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชุมและตรวจสอบข้อเท็จจริงกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์ดำรงค์ธรรมจังหวัด กองทัพบก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

    เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์มอบหมายให้ นางสาวละมุล ทาไธสง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ราชพัสดุ เข้าร่วมประชุมและตรวจสอบข้อเท็จจริงกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสาน งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์ดำรงค์ธรรมจังหวัด กองทัพบก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีนายเกรียงไกร อันตระโลก ราษฎรบ้านเขารัง ตำบลหนองปลิงอำเภอเมืองนครสวรรค์ร้องเรียนขอพระราชทานโครงการ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลหนองปลิง เนื่องจากขาดแคลนน้ำอุปโภคและการเกษตร

อัลบั้มภาพ

30 มีนาคม 2566 | จำนวนเข้าชม 29 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ.สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี ชั้น...
  วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ.สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี ชั้น 2 ประชุมกลุ่มธนารัก...
  9 ธันวาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 6 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดนครสวรรค์...
  เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 นายบดินทร์ เกษมศานติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในกา...
  8 ธันวาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง
 • ประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2567 วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม ...
  7 ธันวาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง