logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

อธิบดีกรมธนารักษ์ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการกรมธนารักษ์ ในเขตภาคเหนือ พร้อมมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุตามโครงการ "ธนารักษ์ประชารัฐ" พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

 

              วันพฤหัสบดีที่ 9  กันยายน 2564  นายสุรทิน กรีดำรงศักดิ์ ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์  ยินดีต้อนรับอธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมคณะผู้บริหาร      โดยมีนายยุทธนา  หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ให้แก่ นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ นายสมเกียรติ บุญทัน ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ และ นางสาวเกวลิน คัมนัสติ เจ้าพนักงานประเมินราคาทรัพย์สินอาวุโส สำนักงานธนารักษ์            พื้นที่เพชรบูรณ์ ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ 

              หลังจากนั้น นายยุทธนา  หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานในพิธีมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุตามโครงการธนารักษ์ประชารัฐ พร้อมด้วย นายวิรัช  เกตุนวม ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ นายสมมาตร มณีหยัน ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีการสำรวจและฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ  นายสุรทิน  กรีดำรงศักดิ์ ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ ธนารักษ์พื้นที่เขตภาคเหนือ นายอำเภอชุมแสง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช ร่วมพิธีมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุให้กับผู้เช่าที่ดินราชพัสดุแปลงฯ นว. 339 (บึงบอระเพ็ด) ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน  523 ราย พร้อมทั้งได้ถุงยังชีพ และ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ  ณ ศาลากองทุนหมู่บ้านคลองปลากดใน หมู่ที่ 12 ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

              โดยเพื่อสนองนโยบายรัฐลดความเหลื่อมล้ำของสังคม เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ด้านที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน โดยการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุในครั้งนี้ เป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องสิทธิทำกินและที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนให้ได้รับสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุตามโครงการธนารักษ์ประชารัฐ แต่มีเงื่อนไขว่า ต้องเป็นผู้ที่เข้าครอบครองที่ราชพัสดุก่อนวันที่ 4 ต.ค.46 และไม่อยู่ระหว่างการโต้แย้งกรรมสิทธิ์ ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องสิทธิในที่ทำกินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนและชุมชน อีกทั้งสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุตามโครงการธนารักษ์ประชารัฐยังสามารถนำไปเป็นหลักประกันการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินของรัฐ และยังทำให้เกิดสิทธิขั้นพื้นฐานในการขอรับการช่วยเหลือ และการสนับสนุนด้านต่างๆจากรัฐบาลได้อีกด้วย โดยในการจัดพิธีดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

11 กันยายน 2564 | จำนวนเข้าชม 121 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ.สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี ชั้น...
  วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ.สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี ชั้น 2 ประชุมกลุ่มธนารัก...
  9 ธันวาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดนครสวรรค์...
  เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 นายบดินทร์ เกษมศานติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในกา...
  8 ธันวาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง
 • ประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2567 วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม ...
  7 ธันวาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง