logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

โครงการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ในที่ดินบึงบอระเพ็ด และการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของราษฎร

วันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2563 นายวิรัช เกตุนวม ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ และนางสาวละมุล ทาไธสง เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์ชำนาญการพิเศษ ได้เข้าบรรยายสรุปประวัติความเป็นมา ความสำคัญ และโครงการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ในที่ดินบึงบอระเพ็ด และการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของราษฎร ในส่วนความรับผิดชอบของกรมธนารักษ์ให้กับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ โดยมี นายวีระกร คำประกอบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเสือพ่นน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ และห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

อัลบั้มภาพ

21 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 226 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ.สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี ชั้น...
  วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ.สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี ชั้น 2 ประชุมกลุ่มธนารัก...
  9 ธันวาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดนครสวรรค์...
  เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 นายบดินทร์ เกษมศานติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในกา...
  8 ธันวาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง
 • ประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2567 วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม ...
  7 ธันวาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง