logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นายมนตรี  บุญญาพงษ์พันธ์  ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ เดินทางมาตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 ในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

      เมื่อวันที่ 17-19 สิงหาคม 2565  นายมนตรี  บุญญาพงษ์พันธ์  ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ เดินทางมาตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 ในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายสุรทิน  กรีดำรงศักดิ์ ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ นำพาผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์เดินทางไปตรวจสอบ แปลงกรณีการขอปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 ราย

1. ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นว.763 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ รายนางพัชรพรรณ รังษีกิจโพธิ์

      และลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงที่ราชพัสดุ กรณีการขอใช้ที่ราชพัสดุ ราย เทศบาลตำบลลาดยาว แปลงนว.79 (บางส่วน) ต.ลาดยาว อ .ลาดยาว จ.นครสวรรค์ เพื่อดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562  จากนั้นข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมรับทราบนโยบายของอธิบดีกรมธนารักษ์ เพื่อติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานและรับฟังปัญหาอุปสรรคพร้อมให้ข้อเสนอแนะ งานยุทธศาสตร์ งานภารกิจประจำ งานภาคบังคับ โครงการสำคัญต่างๆ

20 สิงหาคม 2565 | จำนวนเข้าชม 90 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ.สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี ชั้น...
  วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ.สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี ชั้น 2 ประชุมกลุ่มธนารัก...
  9 ธันวาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดนครสวรรค์...
  เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 นายบดินทร์ เกษมศานติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในกา...
  8 ธันวาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง
 • ประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2567 วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม ...
  7 ธันวาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง