logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ (ด้านที่ราชพัสดุ) ติดตามความคืบหน้ากิจกรรมตลาดประชารัฐ

ติดตามความคืบหน้ากิจกรรมตลาดประชารัฐ ตามแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน “เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ”(ณ บริเวณลานอควอเรียม พิพิธภัณฑ์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ) และเข้าร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารการคลังจังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วย คลังจังหวัดนครสวรรค์ (ประธาน) สรรพากรพื้นที่นครสวรรค์ ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ สรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ ผู้แทน คปภ. ผู้แทน ธ.ก.ส. ผู้แทน ธอส. ผู้แทนธนาคารออมสิน ผู้แทนธนาคารกรุงไทย ผู้จัดการ SME Bank ผู้แทนธนาคารอิสลาม และหน่วยงานร่วมภาคเอกชน ประกอบด้วย ผู้แทนร่วมภาคเอกชน เช่นผู้แทนสภาอุตสาหกรรม ผู้แทนหอการค้าจังหวัดนครสวรรค์ และ ผู้นำชุมชนตำบลทับกฤช  ในกิจกรรมการวิเคราะห์ความแตกต่างเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านและราษฎร ตำบลทับกฤช) ณ ห้องประชุมเสือพ่นน้ำบึงบอระเพ็ด  หลังจากนั้น ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นว.766 แปลงสถานีขนส่งทางน้ำ (ท่าข้าวกำนันทรง) และตรวจเยี่ยมศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์นครสวรรค์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ และบ้านพักข้าราชการ

30 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 59 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ.สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี ชั้น...
  วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ.สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี ชั้น 2 ประชุมกลุ่มธนารัก...
  9 ธันวาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดนครสวรรค์...
  เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 นายบดินทร์ เกษมศานติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในกา...
  8 ธันวาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง
 • ประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2567 วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม ...
  7 ธันวาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง