logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 นายวิรัช เกตุนวม ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์

ได้ดำเนินการ มอบอาหารให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ตามโครงการ “สานพลังช่วยเหลือชุมชนทั่วประเทศ มอบอาหารบรรเทาความเดือดร้อน ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19” ณ ชุมชนเขาโกรกพม่า ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 100 กล่อง ซึ่งโครงการนี้ เป็นความร่วมมือ ระหว่าง กรมธนารักษ์, ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.), บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง

23 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 71 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ.สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี ชั้น...
  วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ.สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี ชั้น 2 ประชุมกลุ่มธนารัก...
  9 ธันวาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดนครสวรรค์...
  เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 นายบดินทร์ เกษมศานติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในกา...
  8 ธันวาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง
 • ประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2567 วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม ...
  7 ธันวาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง