logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ ภายใต้โครงการ เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ ภายใต้โครงการ เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 4/2564  ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด งานยุทธศาสตร์ งานภารกิจประจำ ของหน่วยงาน และหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินการ  พร้อมทั้งได้มีการการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่น แหล่งจำหน่าย ช่องทางการจำหน่าย เพื่อให้เกิดการรับรู้แก่ผู้บริโภค กระตุ้นให้เกิดการจำหน่ายสินค้าในระดับฐานราก  ในรูปแบบของโบรชัวร์และวีดีทัศน์แหล่งท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถีของดีปากน้ำโพ

อัลบั้มภาพ

22 กรกฎาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 152 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ.สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี ชั้น...
  วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ.สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี ชั้น 2 ประชุมกลุ่มธนารัก...
  9 ธันวาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดนครสวรรค์...
  เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 นายบดินทร์ เกษมศานติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในกา...
  8 ธันวาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง
 • ประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2567 วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม ...
  7 ธันวาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง