logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการรังวัดและจัดทำแผนที่พิพาทตามคำสั่งศาลกรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ราชพัสดุที่อยู่ในความ เนื่องจากคดีอาญาหรือคดีแพ่งสามัญ มีกรอบระยะเวลาพิจารณาพิพากษาคดี ไม่เกิน 1 ปี

      เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566  นายวรท พยัคฆ์ขาม ธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ รักษาราชการแทนธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส่วนจัดการฐานข้อมูล ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการรังวัดจัดทำแผนที่พิพาทตามคำสั่งศาล ระหว่าง ศาลจังหวัดนครสวรรค์ และสำนักงานธนารักษพื้นที่นครสวรรค์กรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ราชพัสดุที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ เนื่องจากคดีอาญาหรือคดีแพ่งสามัญ มีกรอบระยะเวลาพิจารณาพิพากษาคดีไม่เกิน 1 ปี ดังนั้นเพื่อให้สามารถเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ และเพื่อไม่ให้เกิดความเสียให้กับประชน จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ขึ้น

อัลบั้มภาพ

14 กรกฎาคม 2566 | จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ.สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี ชั้น...
  วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ.สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี ชั้น 2 ประชุมกลุ่มธนารัก...
  9 ธันวาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดนครสวรรค์...
  เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 นายบดินทร์ เกษมศานติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในกา...
  8 ธันวาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง
 • ประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2567 วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม ...
  7 ธันวาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง