logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

พิธีปลูกป่าอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล ถวายความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 นายวิรัช เกตุนวม ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทน นารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ ได้เข้าร่วมพิธีปลูกป่าอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล ถวายความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ยืนต้น ต้นรวงผึ้ง (ต้นไม้มงคลประจำรัชกาลที่ 10) เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ซึ่งมีรองว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำ (แก้มลิง) ด้านหน้าองค์พระพุทธศรีสัพพัญญู พระประธานพุทธอุทยานนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อัลบั้มภาพ

21 สิงหาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 71 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ.สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี ชั้น...
  วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ.สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี ชั้น 2 ประชุมกลุ่มธนารัก...
  9 ธันวาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดนครสวรรค์...
  เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 นายบดินทร์ เกษมศานติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในกา...
  8 ธันวาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง
 • ประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2567 วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม ...
  7 ธันวาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง