logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ดร.สุรทิน กรีดำรงศักดิ์ ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามการดำเนินโครงการบ้านมั่นคง แปลง นว. 1555 ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

ดร.สุรทิน กรีดำรงศักดิ์ ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามการดำเนินโครงการบ้านมั่นคง แปลง นว. 1555 ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ (สหกรณ์เคหสถานชุมชนบ้านมั่นคงหน้าวัดนครสวรรค์ จำกัด) โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2565

อัลบั้มภาพ

28 กุมภาพันธ์ 2565 | จำนวนเข้าชม 241 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ.สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี ชั้น...
  วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ.สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี ชั้น 2 ประชุมกลุ่มธนารัก...
  9 ธันวาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 6 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดนครสวรรค์...
  เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 นายบดินทร์ เกษมศานติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในกา...
  8 ธันวาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง
 • ประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2567 วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม ...
  7 ธันวาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง