logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ร่วมแต่งกายผ้าไทย “ธนารักษ์สืบสานศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน"

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ร่วมแต่งกายผ้าไทย “ธนารักษ์สืบสานศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน"

       เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ เข้าร่วมโครงการของกรมธนารักษ์ ในหัวข้อ ธนารักษ์สืบสานศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยรณรงค์ให้แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ การสวมใส่ผ้าไทยที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทยให้ดำรงอยู่สืบไป 

อัลบั้มภาพ

29 เมษายน 2565 | จำนวนเข้าชม 158 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สนง.ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ ลงพื้นที่โครงการธนารักษ์ประชารัฐ ปีงบประมาณ 2565
  18 พฤษภาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 24 ครั้ง
 • บริษัท โชติจินกา คอนชัลแตนท์ จำกัด ได้รับมอบหมายจากเทศบาลนครนครสวรรค์ ขอเข้าพบเพ...
  29 เมษายน 2565
  จำนวนเข้าชม 32 ครั้ง
 • พิธีมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล คทช. ในพื้นท...
  27 เมษายน 2565
  จำนวนเข้าชม 30 ครั้ง