logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นายวรท พยัคฆ์ขาม ธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ จัดประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

      เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. นายวรท พยัคฆ์ขาม ธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร์ งานภารกิจประจำ และการเตรียมข้อมูลเพื่อต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมฯ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติงานภายในสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ เทคนิค และประสบการณ์ ในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์

อัลบั้มภาพ

1 กุมภาพันธ์ 2566 | จำนวนเข้าชม 98 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ.สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี ชั้น...
  วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ.สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี ชั้น 2 ประชุมกลุ่มธนารัก...
  9 ธันวาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดนครสวรรค์...
  เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 นายบดินทร์ เกษมศานติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในกา...
  8 ธันวาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง
 • ประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2567 วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม ...
  7 ธันวาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง