logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 นางสาวละมุล ทาไธสง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจากธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์

ลงพื้นที่ หมู่ที่ 2 และหมู่ 6 ตำบลพนมรอก อำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อชี้แจ้งทำความเข้าใจกับราษฏร ประมาณ 60 คน ในการจัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุ
ในเขตหวงห้ามไว้ใช้ในราชการทหาร พ.ศ. 2483 โครงการ ธนารักษ์ประชารัฐเพื่อลดความเหลื่อมล้ำตามนโยบายกรมธนารักษ์และกระทรวงการคลัง พร้อมรับคำร้องขอเช่าและสอบสวนสิทธิในคราวเดียวกัน

อัลบั้มภาพ

23 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 85 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ.สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี ชั้น...
  วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ.สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี ชั้น 2 ประชุมกลุ่มธนารัก...
  9 ธันวาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 6 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดนครสวรรค์...
  เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 นายบดินทร์ เกษมศานติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในกา...
  8 ธันวาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง
 • ประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2567 วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม ...
  7 ธันวาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง