logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ตรวจสอบพื้นที่การดำเนินโครงการสวนสุขภาพและสวัสดิการชุมชนตำบลนครสวรรค์ออก บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นว. 680 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ (กองเสบียงฟาร์ม)

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นายสุรทิน  กรีดำรงศักดิ์ ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ ได้มอบหมายให้ นางสาวละมุล  ทาไธสง ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ราชพัสดุ และ นายวรท  พยัคฆ์ขาม ผู้อำนวยการส่วนจัดการฐานข้อมูล พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์  ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 31  แผนกอาหารสัตว์ กองการสัตว์ และ องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ ตรวจสอบพื้นที่การดำเนินโครงการสวนสุขภาพและสวัสดิการชุมชนตำบลนครสวรรค์ออก บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นว. 680 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ (กองเสบียงฟาร์ม)

อัลบั้มภาพ

10 พฤศจิกายน 2565 | จำนวนเข้าชม 140 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบ...
  6 ธันวาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 40 ครั้ง
 • นายสุรทิน กรีดำรงศักดิ์ ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ ดำเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติก...
  24 พฤศจิกายน 2565
  จำนวนเข้าชม 86 ครั้ง
 • ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวั...
  21 พฤศจิกายน 2565
  จำนวนเข้าชม 91 ครั้ง