logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

กรมธนารักษ์เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 3 วาระ ชนิดราคา 20 บาท เริ่มจ่ายแลก 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

กรมธนารักษ์เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 3 วาระ ชนิดราคา 20 บาท                เริ่มจ่ายแลก 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

1. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๗๐ ปี สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๑๐๐ ปี กระทรวงพาณิชย์

สถานที่จ่ายแลก
ส่วนกลาง
•หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ กองบริหารเงินตรา ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี โทร. 0 2565 7944
•หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ กองบริหารเงินตรา ถนนจักรพงษ์ กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2282 4109
•หน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ กรมธนารักษ์ ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2618 6340
ส่วนภูมิภาค
•สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 76 พื้นที่ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารเงินตรา โทร. 0 2565 7944 และ Call Center กรมธนารักษ์ โทร. 0 2059 4999 หรือ www.treasury.go.th

30 พฤศจิกายน 2564 | จำนวนเข้าชม 110 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • "เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 90 ปี กรมธนารักษ์"
  22 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 67 ครั้ง
 • ประชาสัมพันธ์การรับบริการชำระค่าเช่าที่ราชพัสดุ ผ่าน Application TRD Smart pay
  5 เมษายน 2566
  จำนวนเข้าชม 85 ครั้ง
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุคุรุภัณฑ์ชำรุด เสื่...
  3 มีนาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 112 ครั้ง