logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

กรมธนารักษ์เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 3 วาระ ชนิดราคา 20 บาท เริ่มจ่ายแลก 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

กรมธนารักษ์เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 3 วาระ ชนิดราคา 20 บาท                เริ่มจ่ายแลก 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

1. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๗๐ ปี สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๑๐๐ ปี กระทรวงพาณิชย์

สถานที่จ่ายแลก
ส่วนกลาง
•หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ กองบริหารเงินตรา ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี โทร. 0 2565 7944
•หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ กองบริหารเงินตรา ถนนจักรพงษ์ กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2282 4109
•หน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ กรมธนารักษ์ ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2618 6340
ส่วนภูมิภาค
•สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 76 พื้นที่ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารเงินตรา โทร. 0 2565 7944 และ Call Center กรมธนารักษ์ โทร. 0 2059 4999 หรือ www.treasury.go.th

30 พฤศจิกายน 2564 | จำนวนเข้าชม 66 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ ลงพื้นที่เพื่อให้บริการในการจัดทำสัญญาเช่าที่รา...
  21 เมษายน 2565
  จำนวนเข้าชม 49 ครั้ง
 • รายชื่อผู้มีสิทธิซื้อที่ราชพัสดุที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาล ผ่านระบบปร...
  1 เมษายน 2565
  จำนวนเข้าชม 55 ครั้ง
 • เรื่อง การประมูลขายที่ราชพัสดุที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาล ผ่านระบบประม...
  15 มีนาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 74 ครั้ง