logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

กรมธนารักษ์ได้จัดทำแอปพลิเคชั่น " TRD SMART PAY " เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เช่าที่ราชพัสดุ

โดยแอปพลิเคชั่น " TRD SMART PAY " จะเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ โทรศัพท์หมายเลข 0 5622 8676-80 และสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ทั่วประเทศ

อัลบั้มภาพ

21 มกราคม 2564 | จำนวนเข้าชม 209 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ ลงพื้นที่เพื่อให้บริการในการจัดทำสัญญาเช่าที่รา...
  21 เมษายน 2565
  จำนวนเข้าชม 49 ครั้ง
 • รายชื่อผู้มีสิทธิซื้อที่ราชพัสดุที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาล ผ่านระบบปร...
  1 เมษายน 2565
  จำนวนเข้าชม 55 ครั้ง
 • เรื่อง การประมูลขายที่ราชพัสดุที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาล ผ่านระบบประม...
  15 มีนาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 74 ครั้ง