logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชาสัมพันธ์การรับบริการชำระค่าเช่าที่ราชพัสดุ ผ่าน Application TRD Smart pay

ประชาสัมพันธ์การรับบริการชำระค่าเช่าที่ราชพัสดุ ผ่าน Application TRD Smart pay

            ตามที่กรมธนารักษ์ได้มีนโยบายเพิ่มช่องทางการชำระค่าเช่าที่ราชพัสดุ ค่าปรับ และเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่ราชพัสดุด้วยแอปพลิเคชั่นด้านที่ราชพัสดุ TRD Smart Pay บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพช่องทางชำระค่าเช่าทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) โดยเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงการขอใช้บริการการชำระค่าเช่าที่ราชพัสดุ ค่าปรับ และเงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่ราชพัสดุด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กับ ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) และเริ่มเปิดใช้บริการตั้งแต่วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นต้นมา นั้น
      

           สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้เช่าที่ราชพัสดุทราบ เพื่อสะดวกต่อการรับบริการชำระเงินค่าเช่าที่ราชพัสดุ ค่าปรับ และเงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่ราชพัสดุผ่านบริการรับชำระจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยที่ท่านไม่ต้องเดินทางมาชำระเงินที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ด้วยตนเอง สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ด้านที่ราชพัสดุ Trd Smart Pay บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตามคิวอาร์โค้ดที่แนบท้ายนี้

อัลบั้มภาพ

5 เมษายน 2566 | จำนวนเข้าชม 85 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • "เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 90 ปี กรมธนารักษ์"
  22 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 67 ครั้ง
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุคุรุภัณฑ์ชำรุด เสื่...
  3 มีนาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 112 ครั้ง
 • สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ (ประกอบก...
  23 ธันวาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 45 ครั้ง