logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ขอเชิญร่วมงานโครงการ“เปลี่ยนชุมชนให้เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ"

ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ ลานบริเวณอควอเรียม “พิพิธภัณฑ์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ”บึงบอระเพ็ด ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ และร่วมสนับสนุนสินค้าชุมชน เกษตรอินทรีย์ สินค้าปลอดสารพิษไร้สารเคมี สินค้าเพื่อสุขภาพ และสินค้าพื้นบ้านอีกมากมาย

18 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 15 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ขอเชิญร่วมงาน โครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 5 ในวัน...
  7 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง
 • กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง จัดทำเหรียญที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี การสาธารสุ...
  22 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง
 • ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ...
  29 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 32 ครั้ง