logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ ลงพื้นที่เพื่อให้บริการในการจัดทำสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ ตามโครงการธนารักษ์ประชารัฐ ประจำปี 2565

วันที่ 21 เมษายน 2565 เจ้าหน้าที่ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ และเจ้าหน้าที่ส่วนบริหารทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ ลงพื้นที่เพื่อให้บริการในการจัดทำสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ ตามโครงการธนารักษ์ประชารัฐ ประจำปี พ.ศ.2565 แก่ราษฏร์ในพื้นที่ หมู่ 7 บ้านหนองปลาย ณ.วัดหนองปลาย ต.โพธ์ประสาท อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 

อัลบั้มภาพ

21 เมษายน 2565 | จำนวนเข้าชม 49 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • รายชื่อผู้มีสิทธิซื้อที่ราชพัสดุที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาล ผ่านระบบปร...
  1 เมษายน 2565
  จำนวนเข้าชม 55 ครั้ง
 • เรื่อง การประมูลขายที่ราชพัสดุที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาล ผ่านระบบประม...
  15 มีนาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 74 ครั้ง
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ เรื่อง สรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน...
  2 มีนาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 81 ครั้ง