logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

พนักงานราชการ

 • ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
  20 สิงหาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้ารับการบรรจุเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
  5 สิงหาคม 2564
 • ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  23 กรกฎาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
  19 กรกฎาคม 2564
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
  2 กรกฎาคม 2564
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งพนักงานเหรียญกษาปณ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
  30 พฤษภาคม 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานเหรียญกษาปณ์
  21 พฤษภาคม 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานเหรียญกษาปณ์
  16 พฤษภาคม 2561
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานเหรียญกษาปณ์ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
  8 พฤษภาคม 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา วิธีการและสถานที่สอบในตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
  17 พฤศจิกายน 2556
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
  11 พฤศจิกายน 2556