logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์

วันพืชมงคล
เรื่อง การประมูลขายที่ราชพัสดุที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคาพิพากษาของศาล ผ่านระบบประมูลขายที่ราชพัสดุ ของกรมธนารักษ์ ครั้งที่ 1/2565 ด้
เรื่อง การประมูลขายที่ราชพัสดุที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคาพิพากษาของศาล ผ่านระบบประมูลขายที่ราชพัสดุ ของกรมธนารักษ์ ครั้งที่ 1/2565
เปิดให้ค้นหาราคาประเมินผ่าน Application TRD
ใช้บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ราคาเดิม ในปี 2565
บริการรับชำระค่าเช่าทางอิเล็กทรอนิกส์
กรมธนารักษ์เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 3 วาระ ชนิดราคา 20 บาท เริ่มจ่ายแลก 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป
กรมธนารักษ์ได้จัดทำแอปพลิเคชั่น