logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณีวัฒนา กรมหลวงราธิวาสราชนครินทร์
เหรียญ 130 ปี องค์กรอัยการ
การจัดสวัสดิการ
”เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 90 ปี กรมธนารักษ์”
ประชาสัมพันธ์การรับบริการชำระค่าเช่าที่ราชพัสดุ ผ่าน Application TRD Smart pay
ประกาศเจตนารมณ์นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ขอถวายพระพร
ที่ราชพัสดุน่ารู้
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ”เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 90 ?พรรษา พระบรม?ราชชนนีพันปีหลวง?”
เรื่อง การประมูลขายที่ราชพัสดุที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคาพิพากษาของศาล ผ่านระบบประมูลขายที่ราชพัสดุ ของกรมธนารักษ์ ครั้งที่ 1/2565
การเปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 75 ปี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ชนิดราคา 20 บาท เริ่มจ่ายแลก 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป